Αντιστέκομαστε δεν πληρώνουμε τα άδικα χρέοι που μας φορτώσαν


Ο νέος νόμος σου επιτρέπει να υπαχθούν τα χρέοι σου προς το δημόσιο στον νόμο Κατσέλη, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά & ελεύθερους επαγγελματίες. Διεκδικήστε το δίκιο σας δεν θα πεινούν τα παιδιά μας για να ζουν οι κηφήνες των τραπεζών. Αν πας να ψάξεις βέβαια που πάνε τα χρήματα από τους κατασχεμένους λογαριασμούς  των τραπεζών θα δείτε πως τα κρατάνε οι τράπεζες προς  εκμετάλλευση αντί να εξοφλήσει το χρέος σας.
 Ψάξτε το θέμα εγώ και εσύ που μας έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς μας για οφειλές τροφοδοτούμε της τράπεζες με ρευστό ενώ οι λογαριασμοί στα χρέοι μας τοκίζονται κανονικά. Πάνω από 500000 λογαριασμούς έχουν δεσμεύσει δλδ η κομπίνα των τραπεζών είναι μεγάλη κύριοι και εμείς απλά αγρώνι αγόραζε.
Παρακάτω είναι τα δικαιολογητικά για περίπτωση που σας ενδιαφέρει η νομική οδός για τα χρέοι σας.
Απαιτούμενα έγγραφα για Ν.3869/2010, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 7534/20-8-2015
1. αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
4. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
5. Πρόσφατο Ε9 .
6. τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
7. τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
8. βεβαιώσεις των πιστωτών (τραπεζών και φορέων του Δημοσίου, ΔΟΥ, ΟΤΑ, κλπ.) για τις οφειλές του αιτούντος (ως πρωτοφειλέτη και ως εγγυητή) –
9. αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
10. (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
11. τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη (συμβόλαια) – όλα τα συμβόλαια για όλα τα ακίνητα
12. αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος. Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης σε ΚΕΠ (απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας
13. σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
14. υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων (θα την ετοιμάσω εμείς)
15. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
16. λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο.

Σχόλια