Σε ετοιμότητα ακόμη και τα «Σκυλιά του Πολέμου»…Έθεσε στο Δ’ΣΣ το ΓΕΣ!


Απίστευτο και όμως αληθινό μετά από την Επίσκεψη -επιθεώρηση των Μονάδων του Δ’Σ Στρατού απο τον Α/ΓΕΣ …διατάχθηκε να ελεγχθεί και η επιχειρησιακή Ικανότητα των Στρατιωτικών Σκύλων και των Συνοδών τους απο Ειδικό Εκπαιδευτή του Στρατού !

Ο Έλεγχος εκτελέστηκε σε ρεαλιστικές συνθήκες σε Ενέδρες ετοιμότητα και στην σύλληψη τυχόν Εισβολέα στο Τομέα Ευθύνης του Δ.Σ Στρατού ! Το διήμερο 30 και 31 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επιχειρησιακής ικανότητας και εκπαίδευσης των Στοιχείων Εκπαιδευμένων Συνοδών-Σκύλων (ΣΕΣ-Σ) Μονάδων του Δ΄ Σώματος Στρατού, από εκπαιδευτή σκύλων του Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου. 

Τέτοιου είδους έλεγχοι, πραγματοποιούνται σύμφωνα με προγραμματισμό του ΓΕΣ…Αλλά και εκτάκτως όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες …»

Στη εικόνα Συνοδός του Σκύλου είναι Στρατιωτικός του ωραίου φύλλου» …

Στον Στρατό ως γνωστό δεν υπάρχουν διακρίσεις! Τα ΣΕΣ-Σ επαυξάνουν τα μέτρα ασφάλειας ευαίσθητων εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, δρώντας ως στοιχεία περιπόλου, ενέδρας και ανίχνευσης και σύλληψης εισβολέα. 

veteranos.gr

Σχόλια