»Γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν ποτέ να γίνουν φίλοι μας!»


»Γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν ποτέ να γίνουν φίλοι μας!»


TAXO PARI

Σχόλια