Χριστός ανέστη


Αυτές τις μέρες όλοι οι χριστιανοί θα πούμε: “Χριστός ανέστη – Αληθώς ανέστη”. 

Το ερώτημα όμως είναι, πιστεύουμε πραγματικά σε αυτό που λέμε; Πιστεύουμε πραγματικά στην ανάσταση του Χριστού και στην ανάσταση των νεκρών, όπως περιγράφεται στα τέσσερα ευαγγέλια και στις επιστολές των αποστόλων; Κι αν πιστεύουμε, έχουμε βιώσει τη δύναμη της αναστάσεως του Χριστού στη ζωή μας; Το βέβαιο είναι, ότι δεν πιστεύουν όλοι οι χριστιανοί στην ανάσταση του Χριστού και στην ανάσταση των νεκρών, δηλαδή στην αιώνια ζωή, αν και όλοι λένε “Χριστός ανέστη”. 

Ο απόστολος Παύλος γράφει: “Αν όμως κηρύττεται, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς μερικοί ανάμεσά σας, λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; (Α’ Κορ. 15:12). Και συνεχίζει: “Αλλά αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη, άρα είστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας“ (Α’ Κορ. 15:17). Ένα βασικό μήνυμα του ευαγγελιόυ είναι, ότι όποιος πιστέψει πραγματικά στην ανάσταση του Χριστού, θα λάβει και ο αυτός μέρος στην ανάσταση των νεκρών. 

Ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε: “Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή και αυτός που πιστεύει σε Μένα και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε Μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα“ (Ιωάνν. 11:25-26). Είπε επίσης: “Και το θέλημα του Πατέρα, που Με απέστειλε, είναι τούτο: Κάθε τι που Μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε απ’ αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Και το θέλημα Εκείνου που Με απέστειλε είναι τούτο: Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ’ Αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και Εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα” (Ιωάνν. 6:39-40). 

“Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε Μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που Με απέστειλε και Εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα” (Ιωάνν. 6:44).“Μη θαυμάζετε γι’ αυτό, επειδή έρχεται ώρα κατά την οποία, όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή Του και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά σε ανάσταση ζωής, εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης”(Ιωάνν. 5:28-29). 

“Για την ανάσταση όμως των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε σε σας από τον Θεό, λέγοντας: <<Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ>>; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών“ (Ματθ. 22:31). “Οι υιοί τούτου τού αιώνα νυμφεύουν και νυμφεύονται, ενώ αυτοί που καταξιώθηκαν να απολαύσουν εκείνον τον αιώνα και την ανάσταση από τους νεκρούς, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύ-ονται, επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν, δεδομένου ότι είναι ισάγγελοι και είναι υιοί τού Θεού, επειδή είναι υιοί τής ανάστασης“ (Λουκ. 20:36). 

 Αυτή είναι η πρώτη ανάσταση, κατά την οποία, όσοι λάβουν μέρος σε αυτή, θα ζήσουν αιώνια με το Χριστό, όπως γράφει ο Ιωάννης στην αποκάλυψη: “Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση. Επάνω σ’ αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία” (Αποκ. 20:6). Ο απόστολος Παύλος, όταν έπρεπε να απολογηθεί μπροστά στον κράτιστο Φήλικα, είπε σχετικά με την ανάσταση των νεκρών: “Ομολογώ μάλιστα τούτο σε σένα, ότι σύμφωνα με τον δρόμο που αυτοί λένε αίρεση, έτσι λατρεύω τον Θεό των πατέρων μου, πιστεύοντας σε όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο και στους προφήτες, έχοντας ελπίδα στον Θεό, την οποία κι αυτοί οι ίδιοι προσμένουν, ότι πρόκειται να γίνει ανάσταση των νεκρών, και δικαίων και αδίκων“ (Πράξ. 24:15). 

 Ο απόστολος Παύλος περιγράφει τι θα συμβεί στο σώμα των πιστών, όταν αυτοί θα αναστηθούν: “’Ετσι και η ανάσταση των νεκρών σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία, σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα, σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη, σπέρνεται ως σώμα ζωικό, ανασταίνεται ως σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα ζωικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό (Α’ Κορ. 15:42). 

 Πολλά χρόνια πριν ο Χριστός αναστηθεί, ο Δαβίδ είχε προφητέψει την ανάσταση του Χριστού: “Επειδή, λοιπόν, ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός ορκίστηκε σ’ αυτόν με όρκο, ότι από τον καρπό τής οσφύος του θα σηκώσει κατά σάρκα τον Χριστό, για να τον καθίσει επάνω στον θρόνο Του, προβλέποντας μίλησε για την ανάσταση του Χριστού, ότι η ψυχή Του δεν εγκαταλείφθηκε στον άδη, ούτε η σάρκα Του είδε φθορά“ (Πράξ. 2:30-31). 

 Και οι μαθητές του Χριστού, έδιναν πάντα μαρτυρία σχετικά με την ανάσταση του Χριστού, όπως αναφέρεται στις πράξεις των αποστόλων: “Και οι απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη, τη μαρτυρία τής ανάστασης του Κυρίου Ιησού και μεγάλη χάρη ήταν επάνω σε όλους αυτούς” (Πράξ. 4:31). 

 Ο απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή του: “’Αξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Οποίος σύμφωνα με το πολύ Του έλεος, μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα, διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς, οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό“ ( Α’ Πέτρ. 1:3-5). 

 Ο απόστολος Παύλος ομολογεί ότι έχει γνωρίσει τη δύναμη της αναστάσεως του Χριστού: “…για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της ανάστασής Του, και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενος με τον θάνατό Του” (Φιλίππ. 3:10). Ο κάθε χριστιανός που έχει βαπτιστεί συνειδητά στο Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έχει γευθεί τη δύναμη της αναστάσεως του Χριστού, αφού βέβαια πρώτα έχει γευθεί και το θάνατο του παλιού του εαυτού, διαμέσου της βάπτισης, όπως εξηγεί ο Παύλος:”’Η αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό Του; Συντα-φήκαμε λοιπόν μαζί Του, διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του, ως προς την ομοιότητα του θανάτου Του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της ανάστασης, γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα τής αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι τής αμαρτίας“ (Ρωμ. 6:3-6). 

Καλή ανάσταση με τον Ιησού Χριστό 

Σταύρος Π.
triklopodia

Σχόλια