Και Κατακλυσμός στο σενάριο!!! 7,11. Ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαί…


ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑ...;;; 

 Και η έρευνα συνεχίζεται...ας κοιτάξουμε τώρα μερικά στοιχεία απο την επίθεση στις 911 που είναι αρκετά σημαντικά για τα μελλόμενα. Το αεροσκάφος που χτύπησε το Πεντάγωνο...δηλαδή την Πεντάλφα του Μαυρου ήταν η πτήση της American Airlines Flight 77 (7x11)...οι μαυροι δήλωσαν ότι μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν 65 άτομα (11)... 

The Pentagon= 11 γράμματα 
Ο τοίχος του Πενταγώνου έπεσε στις 10.10...(11) αμ τι δεν θα έπεφτε στην συγκεκριμένη ώρα του;;; 

Η τρύπα του λαγού όμως πάει ακόμη βαθύτερα και υπάρχει και η γιαχβική σύνδεση με το 7/11 που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας... 

Τι λέει η Γένεσις λοιπόν και τι πάνε να κάνουν στις ακτές των ΗΠΑ κάποια ωραία ημέρα στις 711 ή τον καθρέφτη της 117;;; 

7,11. Ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαί… Τά ὕδατα, τά ὁποῖα ἦταν κάτω, καί τά ὕδατα, τά ὁποῖα ἦταν ἐπάνω, ἔσπασαν τά ἐμπόδια, τά ὁποῖα εἶχε θέσει ὁ Θεός (βλ. 1,7)· αὐτό εἶναι ἐπιστροφή στό χάος. 

Κατά τήν γιαχβική διήγηση ὁ κατακλυσμός προξενήθηκε ἀπό μία χειμαρρώδη βροχή (7,4.12). 

Ἡ πλημμύρα τοῦ κατακλυσμοῦ (7,17-24) 

Και τι άλλο μας λένε τα εβραιόπουλα για τον Νώε και τον Κατακλυσμό;;; 

Γένεσις 7:11-8:3 Ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνός, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν. καὶ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἰσῆλθε Νῶε, Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ, οἱ… 

KORAKS για τα Κατοχικά Νέα

Σχόλια