Πλήρης άρση των capital controls μέχρι το τέλος του 2018! - Θα κρατούσαν μια «εβδομάδα» όταν επιβλήθηκαν από την ΕΚΤ το 2015...


Με την προοπτική μέχρι το τέλος του επόμενου έτους να έχουν αρθεί πλήρως οι κεφαλαιακοί περιορισμοί η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε χαλάρωση των Capital Controls που ήδη αναμένεται να δώσουν μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία.  
Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, θα έχουν διαρκέσει 3,5 χρόνια, ενώ αρχικά είχαν επιβληθεί από την ΕΚΤ το καλοκαίρι του 2015, για να ισχύσουν, υποτίθεται, μία εβδομάδα! Πολίτες και επιχειρήσεις περιμένουν με ανακούφιση τις νέες άρσεις περιορισμών στις κινήσεις κεαφαλαίων. Η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2018, σύμφωνα με υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή και αυτό θα συμβεί «αν όλα πάνε ιδανικά», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι περιορισμοί στις καταθέσεις είναι αυτοί που θα αρθούν τελευταίοι. 

 Το 2018 αναφέρεται ως χρονιά ορόσημο επειδή τότε η Ελλάδα θα έχει μπορέσει να βγει στις αγορές και να δανειστεί από μόνη της, που σημαίνει ότι δεν θα έχει πλέον χρεία άλλων μηνμονίων. Πάντως το επόμενο βήμα χαλάρωσης αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμίευση της δόσης και θα αφορά κυρίως τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης του ορίου που ισχύει σήμερα για συναλλαγές με το εξωτερικό για την εισαγωγή προϊόντων ή την αγορά πρώτων υλών. 

 Σχετική ενημέρωση για τα μέτρα χαλάρωσης των περιορισμών για τις επιχειρήσεις αλλά και τον οδικό χάρτη, που καταρτίζουν η ΤτΕ και το υπουργείο Οικονομικών, ως έχουν υποχρέωση με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές, θα κάνει σήμερα ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας σε κλειστό δείπνο, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας. Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την άρση των capital controls δεν είναι ανεξάρτητο από το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο. 

Τα επόμενα βήματα, θα αποφασίζονται κάθε φορά με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Η επιστροφή των καταθέσεων και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Η πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές Τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Όσον αφορά την χαλάρωση των Capital COntrols ένα από τα μέτρα που προβλέπονται είναι η αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων που θα φτάσει σύμφωνα με πληροφορίες από τα 840 ευρώ που είναι σήμερα σε βάθος δύο εβδομάδων στα 2.000 ευρώ το μήνα. Ουσιαστικά πρόκειται για αύξηση του ορίου αναλήψεων από τα 420 ευρώ που είναι σήμερα ανά εβδομάδα στα 500 ευρώ. Ωστόσο ακόμη δεν έχει δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα ως προς την αλλαγή αυτή. Μάλιστα εκτός από το κλείσιμο της αξιολόγησης τίθεται, κυρίως από τους εποπτεύοντες μηχανισμούς των τραπεζών και το ζήτημα της εκροής καταθέσεων.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ειδήσεις” εκτός απ' την αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ εξετάζεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών με την προσθήκη δικαιούχων, αλλά και η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών. Εξετάζεται παράλληλα η αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών που επιστρέφουν στις τράπεζες από το 30% που είναι σήμερα στο 60%, αλλά και να αυξηθεί το ποσό μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα 1.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 2.000 ευρώ για κάθε πελάτη ανά μήνα. 

Μεταξύ των υπόλοιπων αλλαγών που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται: 

 Να επιτραπεί να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί. 

 Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων. 

 Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού). 

Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα). Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες. 

 Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών. 

 Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: "iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016".
pronews

Σχόλια