Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

 Η Κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ η Federal Reserve αύξησε την Τετάρτη το επιτόκιο κατά 25 μονάδες από 1 στα 1,25 τοις εκατό. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι χαμηλός από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2%, και η οικονομία δείχνει μια ανάκαμψη. Επίσης οι θέσεις εργασίας δείχνουν πάλι μια ανάκαμψη και έτσι η Κεντρική τράπεζα δικαιολογεί την περαιτέρω αύξηση του επιτοκίου. 

Ένα υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει ότι γίνεται όλο και πιο ελκυστικό η κράτηση περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια, ενώ την ίδια στιγμή βάζει φρένο στην πιστωτική επέκταση. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αυξάνεται στο εγγύς μέλλον με συγκρατημένο ρυθμό και ότι αυτό μπορεί ακόμα να ξεκινήσει αυτό το έτος, αντιστρέφοντας το ερέθισμα. Αυτό θα σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα επενδύσει άλλο σε κρατικά ομόλογα και στεγαστικά δάνεια. 

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θέλει την μείωση του χρέους κατά 10 δισ $ το μήνα, το ποσό αυτό στη συνέχεια θα αυξάνεται κάθε τρίμηνο με $ 10 δισεκατομμύρια στο απαιτούμενο επίπεδο των 50 δισ $ το μήνα. 

Από τον ξένο τύπο... 

KORAKS 

Σχόλια