Ιατρική συνταγή του Ιπποκράτη βρέθηκε στην μονή Αγίας Αικατερίνης του ΣινάΙατρική συνταγή του Ιπποκράτη βρέθηκε στην μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά | Γ.Λεκάκης

Σχόλια