Ο «Δράκος» είναι πολύ καλά κρυμμένος


Ο «Δράκος» είναι πολύ καλά κρυμμένος… ….και μας κοιτάζει μέσα από τα μπούτια της Παρθένου…εννοώντας τον αστερισμό της Παρθένου. 

Δείτε το βίντεο

KORAKS

Σχόλια